“Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Offerte-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Leden van de Sectie Interieurbouw van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Noord Holland te Haarlem onder nummer 39/2018. Op uw verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van voornoemde voorwaarden toe.”

Algemene voorwaarden Interieurbouw 2018

cbm_logo_2012_metpayoff

© 2022 Spaans & van Egmond - Theme by Themefyre